Debiteuren

Het is uitdagend om debiteuren tijdig te laten betalen en tegelijkertijd een goede klantrelatie te behouden. Sommige debiteuren lijken het als sport te zien om facturen zo laat mogelijk te betalen, zelfs na herinneringen. Het omgaan met wanbetalers vergt een specifieke aanpak die Rib Incasso beheerst en waarbij ze u graag helpen!

  Persoonlijke benadering

  Sterke communicatie vaardigheden

  Efficiënte procedures

  Huisbezoek

Wat is een wanbetaler?

Een wanbetaler is een persoon of organisatie die een product of dienst heeft gebruikt zonder te betalen. Deze term wordt vaak snel toegepast, zelfs bij een betalingsachterstand van 1 of 2 dagen. Er zijn echter gevallen waarin iemand als wanbetaler wordt beschouwd na de tweede betalingsherinnering of zelfs bij een latere reactie. Helaas bereiken veel bedrijven deze status, vaak door factoren zoals liquiditeitsproblemen, gebrek aan groei of onvoldoende rendabiliteit. In gevallen van gebrek aan groei gebruiken bedrijven soms hun liquide middelen voor potentiële groeikansen in plaats van het betalen van openstaande facturen.

Geen wanbetaling met RIb incasso

Rib incasso biedt ondersteuning en advies om effectief om te gaan met wanbetalers en toch de klantrelatie te behouden. Voor extra tips en informatie over wanbetaling, kunt u het incassobureau RIB inschakelen. Neem contact op met RIB Incasso voor meer details.

Het vroegtijdig identificeren van een wanbetaler

Het vroegtijdig identificeren van een wanbetaler is een van de doeltreffendere methoden om hiermee om te gaan. Het uitvoeren van een kredietwaardigheidscheck voorafgaand aan een samenwerking is bijvoorbeeld verstandig. Als de kredietwaardigheidscheck aangeeft dat er onvoldoende rendement of liquiditeitsproblemen zijn, heeft u vooraf al inzicht in de mogelijkheid dat deze persoon mogelijk niet zal betalen.

Houd de lijnen kort

Houd de communicatielijnen kort bij zakendoen met een wanbetaler. Stuur de herinnering zo snel mogelijk nadat de betalingstermijn is overschreden. Door dit te doen, versnelt u het proces en vergroot u de kans dat de wanbetaler sneller betaalt. Het toont ook aan dat u snel handelt en de wanbetaler beseft dat er geen ruimte is om langer te wachten met het voldoen van de factuur.

Neem contact op

Aarzel niet om snel contact op te nemen als de betalingstermijn wordt overschreden. Een effectieve tip is om de wanbetaler telefonisch te benaderen, aangezien dit proactiever is dan een e-mail of brief. Telefonisch contact leidt doorgaans sneller tot een antwoord en hopelijk tot een snellere betaling. Bovendien biedt een telefoongesprek een persoonlijkere touch en de gelegenheid voor een constructief gesprek, wat de relatie met uw klant ten goede kan komen.

Hulp van een incassobureau

Overweeg de hulp van een incassobureau in te schakelen. Als u het proces al zelf heeft doorlopen, kan Rib als incassobureau de verdere stappen voor u ondernemen. Wij zullen ons inzetten om vorderingen te innen. Wanneer een wanbetaler wordt benaderd door een incassobureau, wordt dit als dwingender ervaren, waardoor de kans op betaling van openstaande facturen aanzienlijk groter is.