Beslaglegging

Komt u dagelijks in aanraking met klanten die hun onbetaalde facturen niet voldoen? Rib incasso staat klaar om u te assisteren. Wanneer uw klant weigert te betalen tijdens een incassoproces, kunt u bij Juristu terecht. In dat geval kunnen wij een deurwaarder inschakelen om beslaglegging te regelen. Maar hoe verloopt dit proces precies? En wat zijn de bevoegdheden van een deurwaarder? Wij verschaffen u de benodigde informatie.

Wat houdt beslaglegging in?

Beslaglegging wordt toegepast bij debiteuren of personen die hun betalingsverplichtingen niet nakomen. Indien zij na herhaalde aanmaningen nog steeds niet aan hun factuurverplichtingen voldoen, kunnen we via een deurwaarder beslag laten leggen op de eigendommen van de betreffende persoon. Dit is uitsluitend mogelijk met een gerechtelijk vonnis, een dwangbevel of een beschikking. Tijdens een beslaglegging stelt de deurwaarder een lijst op van de bezittingen van de debiteur met als doel deze te verkopen.

Cashflow verbeteren?
wij starten vandaag nog
Conservatoir beslag

Conservatoir beslag is een juridische procedure waarbij beslag wordt gelegd vóórdat een juridische procedure begint. Het wordt gebruikt als waarborg om vermogen te behouden. Bij onbetaalde facturen van een debiteur kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op diens bankrekening, waardoor geen geld aan andere uitgaven kan worden besteed. Het banksaldo blijft bevroren totdat de rechter uitspraak heeft gedaan.

 

 •   Ontroerend goed.
 •   Roerende zaken.
 •   Bankrekeningen.
 •   Inkomsten, zoals salaris of uitkeringen.
 •   Intellectuele eigendom.
 •   Andere vermogensbestanddelen
Executoriaal beslag

Bij executoriale beslaglegging wordt pas overgegaan tot beslaglegging nadat er een uitspraak van de rechter is verkregen (executie staat voor uitvoering). In dit geval heeft het beslag tot doel de in beslag genomen goederen te verkopen, waarbij de opbrengst wordt gebruikt om de vordering van de schuldeiser te voldoen. Een beslag op een bankrekening wordt doorgaans niet toegepast. Voorbeelden van executoriaal beslag zijn:

 

 •   Beslaglegging op een woning
 •   Beslaglegging op een auto
 •   Beslag op een woning
 •   Beslag op een uitkering
 •   Beslaglegging op een bankrekening

Kan een incassobureau beslag leggen?

Nee, een incassobureau en een deurwaarder zijn twee aparte entiteiten. Als incassobureau hebben wij geen bevoegdheid om beslag te leggen op eigendommen, woningen, bankrekeningen, en dergelijke. Deze bevoegdheid ligt exclusief bij een deurwaarder. Daarom werkt RIB Incasso samen met lokale deurwaarders. Op deze manier kunnen wij concurrerende tarieven bieden en de juiste deurwaarder selecteren die past bij uw specifieke situatie..

Hoe werkt beslaglegging bij RIB Incasso

Bent u geconfronteerd met een situatie waarin een debiteur niet in staat is of weigert te betalen? Dit is helaas een onplezierige situatie waar velen mee te maken krijgen. RIB Incasso staat klaar om u te assisteren bij het incassotraject, zodat u alsnog uw openstaande bedrag kunt ontvangen. Het betrekken van een deurwaarder kan een onderdeel zijn van dit incassoproces. Via RIB Incasso heeft u de mogelijkheid om een deurwaarder in te schakelen voor het incassotraject. Gezamenlijk met u ondernemen wij juridische stappen om de debiteur op te roepen voor een gerechtelijke procedure.