Deurwaarder

Inschakelen?

  Landelijk en Europa

  Deurwaarder in buurt

  Direct resultaat

Deurwaarder inschakelen?

Heeft u te maken met een debiteur die niet kan of wil betalen? Dit is een vervelende situatie waar helaas velen mee te maken hebben. Rib incasso helpt u graag bij het incassotraject om er zo voor te zorgen dat u toch uw geld krijgt. Het inschakelen van een deurwaarder kan onderdeel zijn van een incassotraject.

Deurwaarder inschakelen
Van RIb incasso

Wat is een deurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder, ook wel bekend als deurwaarder, is een openbaar ambtenaar met exclusieve bevoegdheid om beslag te leggen op inkomsten, salaris, loon, banktegoeden, of roerende/onroerende goederen van schuldenaars. Tevens hebben ze de autoriteit om woningen en bedrijfspanden te ontruimen. De deurwaarder maakt gebruik van deze bevoegdheden wanneer een schuldeiser, volgens gerechtelijke uitspraak, daar recht op heeft. Als een van uw debiteuren weigert uw rekeningen te betalen, kan een deurwaarder worden ingeschakeld.

Wat doet een deurwaarder?

Een deurwaarder kan ervoor zorgen dat u het geld waar u recht op heeft, ook daadwerkelijk ontvangt, zodat u weer zorgeloos kunt gaan ondernemen of zich kan richten op andere belangrijke zaken. Over het algemeen dient een deurwaarder daarnaast als een middel van de rechter tijdens rechtszaken.

Onze Loacties

RIB Incasso heeft meerdere locaties verspreid over heel Nederland. U kunt daardoor altijd een kantoor bij u in de buurt vinden, zodat u van juridisch advies wordt voorzien.

Vragen? neem contact

Met ons op

Een deurwaarder kan namens jou als opdrachtgever stappen ondernemen om openstaande vorderingen te innen, zoals het uitbrengen van dagvaardingen, beslagleggingen en andere gerechtelijke procedures.

Ik wil meer informatie

Aanmaning
ontvangen?

BEL: 085 130 4290

of