RIB Incasso, Uw Begripvolle Partner

in de Kinderdagverblijf Branche

Bij RIB Incasso begrijpen we de unieke uitdagingen waarmee kinderdagverblijven te maken hebben als geen ander. Wij zijn ons bewust van het delicate karakter van openstaande vorderingen en zetten ons in om uw cashflow soepel te laten verlopen door ouders op een begripvolle manier te benaderen.

  Wij snappen de problematiek van de KDV

  Snelle en duidelijke aanpak

  Individuele Aanpak

  Op Maat Gemaakte Oplossingen

Ontdek RIb incasso

Bij RIB Incasso begrijpen we de uitdagingen waarmee jouw organisatie te maken heeft. Bekijk onze video en ontdek waarom wij doen wat we doen. Ontdek hoe onze expertise en toewijding kunnen bijdragen aan het oplossen van jouw incasso-gerelateerde vraagstukken en waarom wij de juiste partner zijn om je te ondersteunen.

  34% Betaalt structureel te laat.

  15% Geen contact meer

  18% Toeslag wordt voor iets anders gebruikt.

  8% Ouders verhuizen naar het buitenland.

  35% De ouders zijn gescheiden

  11% Beheerst de nederlandse taal niet goed

Rib incasso - specialist in de branche kinderdagopvang

Het RIB Incasso is een landelijk opererend full service incassobureau die volwaardige ondersteuning biedt bij uw incasso-traject. Met het oog op behoud van klanten en een juridisch verantwoorde en persoonlijke benadering, is RIB succesvol in het innen van openstaande vorderingen voor kinder- dagverblijven.

GRATIS HULP VOOR UW KLANTEN

Wij helpen uw klanten gratis met het aanvragen en/of wijzigen van de kinderopvangtoeslag. Wij verwerken dit direct in de administratie en communiceren dit met u.

 

TOESLAGENDIENSTVERLENER
RIB Incasso is een officiële
toeslagendienstverlener van de Belastingdienst.

Wij helpen ouder(s) of verzorger(s) ook als er problemen zijn met de kinderopvangtoeslag, door het opstellen van bezwaarschriften voor de Belastingdienst.

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Om ouders niet verder in de problemen
te brengen, sturen wij aan op een minnelijk traject waarbij wij op een menselijke manier en zonder tussenkomst van de rechter incasseren. RIB handelt binnen de kaders van de wet- en regelgeving, AVG en Wet Incassokosten. Met respect voor de gedragscodes van de incassobranche hebben integriteit, privacy en betrouwbaarheid onze focus.

Onze benadering

Ribincasso benadert uw debiteuren op een menselijke manier, waarbij onze unieke software en benadering een positieve en respectvolle interactie garanderen. Wij treden uw debiteuren tegemoet met zorg en begrip, en onze benadering is doordrenkt met empathie. We begrijpen dat financiële kwesties gevoelig liggen en hanteren daarom een benadering die rekening houdt met de menselijke aspecten achter de openstaande betalingen.

  Schriftelijk

  Telefonisch

  Whatsapp

  SMS

  E-mail

  Social Media

  Huisbezoek

Branchespecifieke Kennis

RIb Incasso beschikt over specifieke kennis van de kinderdagverblijfsector. Het begrijpt de specifieke uitdagingen waarmee kinderdagverblijven te maken hebben bij het beheren van financiën  en het innen van openstaande betalingen en het betaalgedrag van de ouders.

Kinderdagverblijven

RIB incasso past zijn aanpak aan om goed samen te werken met kinderdagverblijven. Wij kijken naar hoe de kinderdagverblijven hun facturen versturen, welke taal ze daarin gebruiken en welke workflow wij het beste kunnen inzetten, om ervoor te zorgen dat facuteren betaald worden.

Klantgerichte Aanpak

RIb Incasso hanteert een klantgerichte aanpak bij het innen van openstaande vorderingen. Het begrijpt de gevoeligheden rondom de zorg voor kinderen en streeft naar een evenwichtige aanpak om de belangen van kinderdagverblijven te beschermen en tegelijkertijd positieve relaties te behouden.

Kinderdagverblijf incasso

Start nu uw incasso

Profiteer van de voordelen van een incassobureau. Een online incasso opdracht is in 2 minuten ingediend.

Wij helpen u graag

Direct een vraag stellen over incasso? Neem contact met ons op voor advies en voor meer informatie over ons werkwijze.

Rib Incasso ondersteunt kinderdagverblijven bij het beheer van openstaande betalingen en financiële transacties. Onze rol is het faciliteren van een soepel incassoproces en het behouden van een positieve relatie met ouders.

Ik wil meer informatie

Aanmaning
ontvangen?

BEL: 085 130 4290

of