Buitenlandse Incasso?

RIB Incasso regelt het

RIB incasso helpt

  Altijd een jurist die de taal spreekt

  U hoeft niet naar het buitenland

  Vorderingen in buitenland direct resultaat

  Wij nemen uw zorgen uit handen

Buitenlandse incasso, hoe werkt dat?

Veel bedrijven denken dat het incasseren van buitenlandse openstaande vorderingen en -facturen in het betreffende land zelf moet gebeuren. Dat is niet waar. Rib incasso is een internationaal incassobureau en kan de minnelijke incasso door heel Europa voor rekening nemen.

RIB incasso  begint altijd met een minnelijke internationale incassoprocedure, maar dreigt indien nodig met juridische stappen. Veel bedrijven kiezen er echter voor om minnelijk te betalen of een regeling te treffen om de kosten van een gerechtelijke procedure te vermijden, die we op de debiteur verhalen. We wijzen de debiteur er tevens op dat het onverstandig is om een gerechtelijke procedure te riskeren, aangezien Rib incasso beschikt over een gedegen incassodossier. Als de debiteur niet betaalt, zal een van onze internationale incasso-juristen de zaak overnemen en daadwerkelijk de debiteur dagvaarden, maar uiteraard alleen na uw goedkeuring.

 

Voor het incasseren van openstaande vorderingen in het buitenland hebben we alle benodigde stukken en documenten in de taal van het desbetreffende land nodig. Zodra Rib Incasso deze heeft ontvangen, starten we de incassoprocedure.

Minnelijke incassoprocedure in het buitenland

Het innen van internationale vorderingen kan sterk worden bemoeilijkt door taalbarrières, wet- en regelgeving, en cultuurverschillen. Rib Incasso heeft kantoren in nederland en belgie, waarbij de debiteur in de buitengerechtelijke fase zowel schriftelijk als telefonisch wordt benaderd. Door aanzienlijke verschillen tussen landen erkennen wij het belang van het respecteren van diverse culturele aspecten, wat in de praktijk een cruciale succesfactor is gebleken.

Gerechtelijke incassoprocedure in het buitenland

Bij falen van de minnelijke incassoprocedure start het internationale gerechtelijke incassotraject. De debiteur ontvangt een dagvaarding voor een zitting, waarbij betaling de enige beëindiging is. Bij uitblijvende betaling volgt een zitting waar de debiteur zich kan verdedigen, maar vaak verschijnt deze niet. Dit resulteert in een veroordeling tot betaling van alle incasso- en procedurekosten. Een internationale deurwaarder kan vervolgens beslag leggen op inkomsten en bezittingen.