Vordering

indienen

Dagelijks krijgen wij veel vragen binnen over vorderingen. Maar wat houdt het eigenlijk in? Wat een vordering betekent, leest u hier. Ook kunt u hier meer lezen over oninbare vorderingen en hoe wij bij Rib incasso  te werk gaan bij het innen van vorderingen.

Wat is een vordering

Een vordering betekent dat een afgenomen product of dienst nog niet betaald is. Als dit oninbaar is betekent het dat u het geld niet kan innen. Heeft uw klant uw factuur dus gedeeltelijk of helemaal niet betaald? Dan is de vordering (gedeeltelijk) oninbaar.

Vordering indienen
Direct resultaat

Vordering incasseren

Wilt u een vordering innen? Raadpleeg Rib Incasso als uw incassobureau en start binnen 1 minuut een incassotraject. Wij regelen de rest. Bij Rib Incasso hanteren we een unieke aanpak, waarbij 94% van de openstaande vorderingen snel wordt betaald. Als we niets voor u kunnen innen, betaalt u ook niets. Met onze no cure no pay aanpak kunt u met zekerheid een incassoprocedure starten zonder onverwachte hoge kosten. Mocht er niets worden geïncasseerd (hoewel deze kans bij ons zeer klein is), zijn de wettelijke incassokosten voor uw debiteur.

Wanneer is een vordering oninbaar?

Om oninbare BTW terug te vragen, moet u bewijzen dat de vordering en de BTW als oninbaar zijn beschouwd. Oninbaar betekent dat u aantoont dat de afnemer het bedrag niet heeft betaald en ook niet zal betalen. Dit bewijs kan worden geleverd door documenten te verzamelen waarin een curator aangeeft dat het bedrag niet zal worden betaald. Andere vormen van correspondentie die aangeven dat er niet zal worden betaald, zijn ook voldoende.

Een vordering wordt ook als oninbaar beschouwd als er geen sprake is van faillissement, maar u wel diverse pogingen heeft ondernomen om het bedrag te innen, bijvoorbeeld door een incassobureau in te schakelen. Als u vervolgens de vordering afschrijft of afziet van een incassoprocedure (bijvoorbeeld vanwege mogelijke bijkomende kosten), kunt u de vordering als oninbaar markeren. Het wachten op faillissement is een veelvoorkomende misvatting over oninbare vorderingen.

Hoe BTW terugvragen

Het is mogelijk om een verzoek teruggaaf BTW in te dienen. Dit gebeurt via het indienen van BTW-aangifte en dient in het tijdvak te gebeuren waarin duidelijk is geworden dat de vordering niet meer betaald zal worden. Het is belangrijk dat u dit verzoek binnen één maand na afloop van dit tijdvak indient.

Betaling als nog ontvangen na teruggaaf

Het kan zijn dat uw debiteur uiteindelijk toch de openstaande factuur (gedeeltelijk) betaalt nadat u de BTW heeft ontvangen. In dat geval dient u de verschuldigde BTW toch weer te betalen. Dit geeft u aan in het aangiftetijdvak waarin u de betaling ontvangt.